Dziel i rządź wiceministrze !

Divide et impera ! Stara i jak się okazuje uniwersalna zasada zarządzania przez napuszczanie jednych na drugich jest ciągle aktualna. Jak można streścić wywody Łukasza Piebiaka,  politycznego pomocnika ministra sprawiedliwości (jak słusznie nazwano podsekretarzy stanu w uchwale pełnego składu SN z dnia 28.01.2014 r.), kiedyś sędziego (i to nawet odważnie broniącego niezależności sądów) ?