Ten kłopotliwy Gąciarek

https://www.facebook.com/sedziowie/videos/679280410606332/ Dziś na posiedzeniu przed tzw. Izbą Odpowiedzialności Zawodowej SN pomocnik Naczelnego Łowczego Piotra Schaba (fakt, ostatnio więcej huku i dymu niż realnych efektów polowań) Lasota Michał był łaskaw wygłosić takie oto słowa: Nie było i nie jest rzeczą pana sędziego Gąciarka, aby to on decydował z kim chce orzekać, kto jest, a kto nie … Czytaj dalej Ten kłopotliwy Gąciarek