Profesor Majchrowski na manowcach

W dziwnych naprawdę czasach żyjemy. Oto Pan Profesor Jan Majchrowski (stanowisko profesora na UW niepodlegające dyskusji), ale już nie koniecznie legalnie wybrany sędzia, stojący na czele tworu zwanego Izbą Dyscyplinarną SN, uprzejmie informuje TSUE, że Sąd Najwyższy Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych nie miał prawa zadać pytań prejudycjalnych w związku z odwołaniami sędziów SN, którym tzw krs nie pozwolił dalej pełnić swego urzędu. 

Fałszywa troska

Czternastu sędziów nowopowołanej Izby Spraw Publicznych i Kontroli Nadzwyczajnej SN dało na piśmie wyraz swojemu głębokiemu zatroskaniu o funkcjonowanie Sądu Najwyższego. Cóż tak zaniepokoiło sędziów z nowej Izby ? Ano to, że prezesi Sądu Najwyższego zdecydowali o nieprzydzielaniu spraw sędziom powołanym do SN, na podstawie uchwał tzw. krajowej rady sądownictwa z sierpnia 2018 roku. Uchwał, które:

Pytania do rzecznika Schaba

Pisanie bloga daje ten przywilej, że oto mogę w swej zuchwałości zadać publicznie pytania Panu Rzecznikowi Schabowi zanim on osobiście (lub co bardziej prawdopodobne przez swych zaprawionych w bojach zastępców Radzika i Lasotę) zada te pytania mnie. Przy czym, o ile Pan Rzecznik Schab będzie miał komfort czytania moich pytań w domowych pieleszach podczas weekendowego wypoczynku, o tyle w razie zadawania pytań mnie czy też innemu sędziemu niepodzielającemu standardów głoszonych przez przełożonego Pana rzecznika, będzie mniej komfortowo (kamera w twarz, łamanie praw sędziego-obywatela, pozbawienie prawa do pomocy pełnomocnika). 

Rady dla Rzecznika Radzika

Z wielkim zainteresowaniem przeczytałem, że oto Pan zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędzia Przemysław Radzik przyjął zaproszenie prezesa jednego z łódzkich sądów i przeprowadzi z młodzieżą szkolną symulację rozprawy sądowej. Jako osoba mająca już całkiem spore doświadczenie w tego typu symulacjach i od wielu już lat używająca słów na K... w obecności młodzieży, poczułem w związku z tym w obowiązku udzielić Panu zastępcy Radzikowi pewnej pomocy.