Jak walczyć z kastą ?

Ważny sędzia z wybranej w sposób sprzeczny z Konstytucją krs poucza.W zasadzie można się zgodzić z naukami sędziego Szmydta, prawie można, a jak wiadomo prawie robi różnicę. Czasem bardzo istotną. Sędzia z krs niepokoi się o to jak  "będzie postrzegała sędziego osoba, która ma określone poglądy i wie, że sędzia prezentuje zupełnie inny światopogląd ?"