Równość wobec prawa

Szanowny Panie Sędzio Michale Lasoto !Doceniając Pana zatroskanie o to, aby sędziowie nie wprowadzali w błąd mediów poprzez podawanie im nieprawdziwych informacji pragnę z całego serca poprzeć tę jakże cenną, kolejną Pana inicjatywę, która ma na celu ugruntowanie wśród sędziów postaw właściwych i wyeliminowanie postaw niepożądanych. 

Politycznie podejrzani

Muszę przyznać, że zastępca rzecznika Schaba, Przemysław Radzik nie przestaje mnie zadziwiać. Nie doceniłem skali inwencji i rozmachu. Prowadzić postępowanie w sprawie uchwał zgromadzeń samorządu sędziowskiego ? Widać jasno, że naczelny instygator Schab wiedział kogo wybrać do tych trudnych zadań. Najbardziej z pism sędziego Radzika zachwycił mnie passus o tym, na czyje polecenie sędziowie te uchwały przygotowywali. Spieszę z odpowiedzią.

Money for nothing

Fajnie być znajomym ministra Ziobry. Fajnie być zdeklarowanym zwolennikiem dobrej zmiany. Fajnie być prokuratorem użytecznym i pożytecznym I fajnie mieć co miesiąc te 23.000 brutto (czyli lekko licząc ok. 18.000 zł na rękę) . Ale najfajniej jest dostawać takie pieniądze za nic, mając 46 lat i będąc zdrowym, zdolnym do pracy człowiekiem.

Lista wstydu

Warto zapamiętać te nazwiska. Są tam bowiem, oprócz polityków (co nie wymaga komentarza);- osoby podające się za sędziów SN, powołane w nieważnym konkursie i w nieuczciwym postępowaniu prowadzonym przez organ określający siebie jako KRS- sędziowie, w tym niedawno powołani prezesi sądów i ich zastępcy, także z Warszawy, przypadkiem zapewne związani ściśle z zarządzającym sądami w iście feudalny sposób, podsekretarzem stanu z ms

Fałszywa droga odwetu

Jesteśmy wstrząśnięci. Nie czas na kpinę i złośliwości. Orzekam na co dzień w sprawach karnych, także tych najpoważniejszych. I tak sobie myślę w związku z tą tragedią jaka rozegrała się na oczach całej Polski w Gdańsku, że to dobrze, że jesteśmy w Europie, że nie ma u nas i oby nie było kary śmierci. Morderstwo przy całym swoim tragizmie wyzwoliło dużo dobrych, choć w sposób oczywisty, smutnych emocji. Tragedia pokazała, że możemy być silni bez nienawiści. 

Pycha

Pycha kroczy przed upadkiem - jak głosi mądre powiedzenie. Maciej Nawacki, pewny siebie, zadowolony ze swoich decyzji i ostrego języka prezes Sądu Rejonowego w Olszynie i członek organu podającego się za Krajową Radę Sądownictwa. Swoją aktywnością medialną usunął wręcz w cień rzecznika krs Macieja Miterę. 

Nie zemsta, a sprawiedliwość !

Tak to bywa, że również wśród sędziów zdarzają się osoby, które, delikatnie mówiąc, nie grzeszą rozwagą. Najpierw mówią, a dopiero po czasie pomyślą co mówią. Sędzia Irena Kamińska z NSA  najpierw uczyniła niedźwiedzią przysługę wszystkim sędziom w Polsce nazywając nas nadzwyczajną kastą, co do dziś media prorządowe wykorzystują jako koronny argument za koniecznością wzięcia sędziów pod kontrolę polityków, co dla niepoznaki nazywa się "reformą wymiaru sprawiedliwości". A teraz sędzia Kamińska mówi o zemście na władzy, tej władzy która dziś niszczy niezależność sądów i podważa krok po kroku niezawisłość sędziów. 

Na kłopoty sędzia Niedzialak

A więc podsumujmy krótko sytuację. Wybrany w nieważnym konkursie przez organ podający się za Krajową Radę Sądownictwa, w nieuczciwej procedurze niegwarantującej skutecznych narzędzi kontroli podejmowanych rozstrzygnięć, zasiadający de facto i de iure w nieprzewidzianym przez Konstytucję RP sądzie specjalnym sędzia Piotr Niedzialak działając w trybie zabezpieczenia nakazał dopuszczenie do orzekania wybranego w tak samo nieważnym konkursie przez organ podający się za Krajową Radę Sądownictwa w nieuczciwej procedurze niegwarantującej skutecznych narzędzi kontroli podejmowanych rozstrzygnięć dr hab. Kamila Zaradkiewicza.